Disclaimer

Algemeen

Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Met “website” wordt altijd bedoeld LeefCare (www.leefcare.nl) waarvan Maaike van den Berg-Klaare de eigenaar is.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De informatie op deze website zijn algemene bevindingen met betrekking tot een gezonde leefstijl. De informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een daadwerkelijk consult of een behandeling en is derhalve slechts een bron van algemene informatie. LeefCare aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Aan alle informatie op deze website kunnen tevens geen rechten worden ontleend.

Aangeboden diensten

Aan de aangeboden diensten en de daartoe behorende prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. Wanneer er belangstelling is voor een dienst wordt altijd eerst bekeken of een samenwerking tot stand kan komen. Indien dat het geval is zal een offerte – alsmede de algemene voorwaarden – worden verzonden. Bij een akkoord daarop kan een overeenkomst worden gesloten.

Hyperlinks

LeefCare kan hyperlinks bevatten naar website van derden. LeefCare heeft geen enkele invloed op website van derden en is derhalve niet verantwoordelijkheid voor de inhoud of beschikbaarheid daarvan. LeefCare aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze websites.

Beschikbaarheid

Informatie, aanbevelingen, producten en prijzen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. LeefCare streeft ernaar om deze website zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij LeefCare. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming door LeefCare.